PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
fa.Majoor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van fa.Majoor, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan fa.Majoor verstrekt.
fa.Majoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
WAAROM Fa.MAJOOR GEGEVENS NODIG HEEFT
fa.Majoor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op
te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.
Daarnaast kan fa.Majoor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van
het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG FA.MAJOOR GEGEVENS BEWAART
fa.Majoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
fa.Majoor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van fa.Majoor worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. fa.Majoor
gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
fa.Majoor maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties
van fa.Majoor bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het
privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan fa.Majoor te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen
bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken.
fa.Majoor heeft hier geen invloed op.
fa.Majoor heeft Google geen toestemming gegeven om via fa.Majoor
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@majoorbussum.nl. fa.Majoor zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
fa.Majoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van fa.Majoor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst
over de beveiliging van door fa.Majoor verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met fa.Majoor op via
info@majoorbussum.nl. www.majoorbussum.nl , www.majoorbussum.com
en www.leeronderhoudsspecialist.nlzijn websites van fa.Majoor.
fa.Majoor is als volgt te bereiken:
Postadres: Nijverheidswerf 34, 1402 BW – Bussum
Vestigingsadres: Nijverheidswerf 34, 1402 BW – Bussum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:32024867
Telefoon:03569 18072
E-mailadres: info@majoorbussum.nl